Onderzocht en door MCH aangekocht werk ‘Yojoa’.

BETER, de kunst van gezondheid

heeft een positieve invloed op ons welbevinden, blijkt uit het onderzoek dat vanaf 9 november 2012 tot 8 februari 2013 plaatsvond in MCH Westeinde onder de naam BETER. In het bijzonder wordt het gebruik van natuurlijke elementen in kunst als ‘gezonder’ ervaren.
BETER, de kunst van gezondheid was een interactieve onderzoeks-expositie door heel Medisch Centrum Haaglanden. Voor het eerst werd op wetenschappelijke wijze, in een voor iedereen toegankelijke expositie de kernvraag onderzocht: ‘Heeft kunst effect op de gezondheid?’
Over zorg en cultuur worden in deze tijden van bezuinigingen verhitte discussies gevoerd. Er is een groeiend spanningsveld tussen de roep om aantoonbaar ‘nut’ en effectmeting enerzijds, en de behoefte aan subjectieve waarden en kwaliteit van leven anderzijds. Veel mensen zijn het erover eens dat kunst ons leven verrijkt en daarmee goed is voor ons welzijn. Maar is een mogelijke heilzame werking van kunst ook meetbaar? Het BETER Consortium, een samenwerkingsverband tussen partners uit de kunst-, zorg- en wetenschappelijke sector, onder leiding van Martijn Engelbregt, onderzocht de impact van kunst en placebo’s van kunst op de gezondheid. Binnen èn buiten de gebaande paden zocht BETER naar antwoorden en stimuleert de discussie over het belang van kunst, kwaliteit van zorg en meetbaarheid.
De uitslagen, conclusies en reflecties van het BETER onderzoek zijn gebundeld in een publicatie getiteld: Om in te nemen. Op 14 juni 2013 werd de publicatie tijdens het BETER Symposium gepresenteerd.

Om meer te lezen over BETER De kunst van gezondheid, of de publicatie te bestellen, verwijs ik je graag door naar
https://circusengelbregt.nl/