Artist in residence

La Wayaka Current Tropic 08°N is een nomadisch residentie- en onderzoeksproject voor kunstenaars in een kleine inheemse gemeenschap in Guna Yala, Panama. 

Ik was uitgenodigd om in april 2020 deel te nemen aan dit programma.

Door de ontwikkelingen rond COVID-19 kon dit nu niet doorgaan en is het programma voorlopig verplaatst naar najaar 2024. Ik zie uit naar een vruchtbare en inspirerende werkperiode!