Artist in residence

La Wayaka Current Tropic 08°N is een nomadisch residentie- en onderzoeksproject voor kunstenaars in een kleine inheemse gemeenschap in Guna Yala, Panama. 

Ik ben uitgenodigd om in april 2020 deel te nemen aan dit programma.

Meer info volgt spoedig!