DE ELEMENTEN bij KCA in het Oude Raadhuis van Aalsmeer

Het Oude Raadhuis heeft een prachtige tuin. In de zomermaanden van 2021 was de tuin onderdeel van het buiten kunstproject De Elementen. Ik maakte daar elke maand een nieuwe installatie.  

Eerste element LUCHT

Ik begon op 18 juni aan de eerste installatie geïnspireerd op ‘Lucht’. 

Lucht zou je kunnen zien als het universum waaruit alles is ontstaan; de ruimte. Maar lucht is ook onze adem. Het element kan zacht en vriendelijk zijn, denkend aan een zachte bries maar net zo goed wild en onstuimig, als een woeste storm. In onze taal zijn genoeg voorbeelden te vinden waarin we terugzien wat het element voor ons mensen betekent en hoe wij ons ertoe verhouden, van ‘ergens een frisse wind doorheen laten waaien’ tot ‘In het oog van de storm blijven’. We ervaren Lucht en Wind meestal als beweging, ruimte en opschonen. Voor mij is vrijheid ook gekoppeld aan dit element en staan vogels hiervoor symbool. Om Lucht te ‘vangen’ heb ik gekeken naar haar kwaliteiten en gebruik daarom zowel materialen die ik heb verzameld na een winterstorm als veren die op mijn pad zijn gewaaid met een vriendelijk briesje. 

Mijn groeiende serie ‘Vogeltotems’ maakt deel uit van de installatie ‘Lucht’ en is geïnspireerd op archetypische vogels, die verschillende kwaliteiten laten zien waarvan we kunnen leren.”  

Tijdens de openingsceremonie konden bezoekers ontdekken wat hun totem hen te zeggen had. 

Tweede element VUUR

15 juli werd Vuur toegevoegd aan Lucht

Vuur verwarmt en verlicht of vernietigt en verzengt. Vuur transformeert en maakt plaats voor iets nieuws. De installatie over het element vuur is geïnspireerd op de vruchtbaarheid van vuur. Mireille Schermer heeft letterlijk geschilderd met vuur op hout, het deels getransformeerd tot houtskool en as waaruit nieuw leven lijkt ontsproten, met een knipoog naar de historie van vruchtbaar Aalsmeer met de bomen, planten en fruitteelt.

Tijdens de openingsceremonie kon de bezoeker gebruik maken van het vuur om dat wat niet langer diende te transformeren naar iets vruchtbaars.

Derde element WATER

Op zondag 15 augustus kwam Water erbij.

Water zou je net zo goed kunnen zien als het element waarmee alles begint; water is immers een randvoorwaarde voor leven, maakt leven mogelijk. 

Water kan informatie bevatten en vasthouden. Het heeft als het ware een geheugen, een herinnering. Wijzelf bestaan, net als de aarde, merendeels uit water en dragen onze herinneringen met ons mee, opgeslagen in onze cellen.

Het drijfhout dat uit zee aanspoelt en verwerkt is tot een nieuwe installatie draagt naast herinneringen en verhalen uit verre oorden de energie mee van de zeeën.

Tijdens een klein ritueel werden bezoekers uitgenodigd verhalen en herinneringen te delen over de betekenis van water in hun eigen levens. Het zorgde voor een ‘deelcirkel’ vol bijzondere ontboezemingen. Marcel Harting droeg een mooi gedicht voor dat hij schreef over dit element.

Vierde element AARDE

Tijdens de Kunstroute van Aalsmeer is  het laatste element toegevoegd aan de tuin. 

Aarden en wortelen op een stevige bodem waar alles ondergronds is verbonden door boomwortels en het mycelium. Gevoed door dit netwerk een nieuwe cyclus in.

Tijdens de laatste openingsceremonie sloot ik de kringloop van 2021 af met een sharing van wilde zaden voor het nieuwe jaar. Marcel Harting maakte voor dit element het gedicht ‘Ter Aarde’ dat hij voordroeg in de tuin.

Foto’s @cobofoto